Μια ακόμη ολοκληρωμένη μηχανογραφική εγκατάσταση ολοκλήρωσε η εταιρεία μας στο πολυτελές ξενοδοχείο PARK ( http://www.hotel-park.gr/el/ ). Ήδη από πέρυσι εγκαταστήσαμε σε αυτό το ξενοδοχείο την εφαρμογή ξενοδοχειακής διαχείρισης Singular Logic Hotel System (SHS). Φέτος ολοκληρώσαμε την ΙΤ εγκατάσταση τοποθετώντας: 1) Σύστημα ασύρματης (Wi-Fi) πρόσβασης στο Internet και Internet Corner για τους πελάτες του ξενοδοχείου με το απαραίτητο σύστημα διαχείρισης χρεώσεων. 2) Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο. 3)Σύστημα δομημένης καλωδίωσης. Φυσικά με τις γνωστές υπηρεσίες  εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της εταιρείας μας. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επαγγελματική επιτυχία στον πιστό επιχειρηματία.

Φωτογραφίες από το έργο:

The main Rack

The Panasonic PBX

Internet Corner (2 units in total)

One of the Accees Points (6 in total)

The Zyxel Hot Spot