Στα πλαίσια του επιδοτούμενου προγράμματος e-security δύο από τις μεγαλύτερες λογιστικές επιχειρήσεις της Ζακύνθου προχώρησαν σε αναβάθμιση του εξοπλισμού ασφαλείας μηχανογραφικών τους συστημάτων, σε συνεργασία με τη ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Σημαντικό ότι η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ανέλαβε και την ενημέρωση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα και την ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του φακέλου χωρίς επιπλέον κόστος.