Σε αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού με την προμήθεια νέου Server και νέων σταθμών εργασίας καθώς και στην προμήθεια λογισμικού εμπορικής διαχείρισης για 4 θέσεις εργασίες προέβη η επιχείρηση του μηχανολόγου μηχανικού Σεμιτέκολου Διονύσιου στα πλαίσια επιδοτούμενου προγράμματος από το ΕΣΠΑ. Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε επιτυχώς τη εγκατάσταση του εξοπλισμού και την εκπαίδευση του πελάτη.
Εύχεται δε κάθε επαγγελματική  επιτυχία στον φίλο επιχειρηματία.