Ουσιαστική αναβάθμιση ολοκλήρωσε η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σε όλο το μηχανογραφικό εξοπλισμό του λογιστικού - συμβουλευτικού γραφείου του κου Γιατρά Πέτρου, στα πλαίσια του επιδοτούμενου προγράμματος ΠΕΠ-ΕΣΠΑ. Έτσι το λογιστικό γραφείο θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Φωτογραφίες από το έργο: