Με την αλλαγή που επέφερε στους ΟΤΑ ο «Καλλικράτης» και τη συνένωση της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. με το Σύνδεσμο Ύδρευσης Ζακύνθου υπό την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. δημιουργήθηκαν σημαντικές μηχανογραφικές ανάγκες. Το σημαντικό αυτό έργο ανέλαβε να φέρει σε πέρας η εταιρεία μας υποστηριζόμενη από τη SingularLogic. Η εταιρεία μας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ενοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν από τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούσαν οι Καποδιστριακοί δήμοι τόσο για την ύδρευση όσο και για την αποχέτευση, καθώς επίσης και στην μεταφορά των τιμολογιακών πολιτικών που αποφάσισε η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. στην εφαρμογή Genesis ΔΕΥΑ της SingularLogic που εγκατέστησε. Κατά την διάρκεια της συνένωσης των δεδομένων έγινε από τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. με την βοήθεια των consultant της εταιρείας μας, επαλήθευση των οικονομικών και γενικών στοιχείων των καταναλωτών. Τα τμήματα που λειτουργούν με την εφαρμογή Genesis ΔΕΥΑ της SingularLogic είναι το Μητρώο καταναλωτών, το Ταμείο της επιχείρησης & το λογιστήριο. Στην επόμενη άμεση φάση θα μηχανογραφηθεί το τμήμα προμηθειών και οι αποθήκες της επιχείρησης. Παράλληλα υπήρξε αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. όπως επίσης εγκατάσταση νέου Server, κατάλληλου Rack για την φύλαξη των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων, μονάδες backup και πιστοποιημένη δομημένη καλωδίωση.