Νέο κεντρικό μηχανογραφικό εξοπλισμό (server) εγκατέστησε η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στις επιχειρήσεις: LESANTE HOTEL & SPA (http://www.lesante.gr ), POSEIDON HOTEL (http://www.lesante.gr), MARELEN HOTEL (http://www.hotelmarelen.gr) και ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ασφαλή συστήματα backup και χρήση εξελιγμένων τεχνικών virtualization.