Εντάχθηκε στα δρομολόγια της γραμμής Ζακύνθου – Κυλλήνης & Κυλλήνης - Πόρου Κεφαλληνίας το πλοίο της εταιρείας ΑΝΕΖ :  ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ι. H εταιρεία εμπιστεύθηκε στη ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  τη μηχανογράφηση του λογιστηρίου της  καθώς επίσης και τη μηχανογραφική διαχείριση των εμπορικών της αποθεμάτων.
Μια από τις κινήσεις που πραγματοποίησε η νέα διοίκηση της εταιρείας όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα της, είναι  η  διαχείριση των σημείων πώλησης που διαθέτει το πλοίο (Μπάρ, πώληση αναμνηστικών ειδών κ.λ.π) . Η μηχανογραφική λύση που επιλέχτηκε για τα σημεία πώλησης είναι η εφαρμογή ONE TOUCH RETAIL της SINGULARLOGIC.  Η εν λόγω εφαρμογή μας δίνει την απαιτούμενη ανεξαρτησία λόγω της συνεχούς κίνησης του πλοίου και ταυτόχρονα μπορούμε να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε το user interface έτσι ώστε να είναι απολύτως λειτουργική για τα προϊόντα τα οποία παρασκευάζονται και πωλούνται από τα σημεία πώλησης του πλοίου.
Η επικοινωνία με τα γραφεία της εταιρείας γίνεται με την βοήθεια του internet που μας παρέχεται από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και ενημερώνεται η εφαρμογή της αποθήκης SingularLogic Control 4 που βρίσκεται στο λογιστήριο της ΑΝΕΖ στα γραφεία της στην Ζάκυνθο.
Η εταιρεία μας διαθέτει  μεγάλη εμπειρία στην παροχή αυτών των λύσεων διότι έχει πολλούς μηχανογραφημένους πελάτες που διαθέτουν εμπορικά καταστήματα εντατικών λιανικών πωλήσεων, εύχεται δε στην διοίκηση του πλοίου ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟ!