Όλη τη δικτυακή υποδομή του ενεργού εξοπλισμού (Switches) και του εξοπλισμού προστασίας (Firewall) εγκατέστησε  η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στο νέο εντυπωσιακό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Παράλληλα προμήθευσε τον απαιτούμενο μηχανογραφικό εξοπλισμό για τις αυξημένες απαιτήσεις του Νέου Νοσοκομείου εξαιτίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ένα μεγάλο έργο το νέο νοσοκομείο - όνειρο γενεών, αποτέλεσμα προσπάθειας πολλών αξιέπαινων ανθρώπων - μπαίνει σε πλήρη λειτουργία.

Φωτογραφίες από το έργο:

Νέο Νοσοκομείο Ζακύνθου

Floor Rack