Την προμήθεια εξοπλισμού διαδραστικής εκπαίδευσης ανέλαβε μετά από διαγωνισμό η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στο Γυμνάσιο Μαχαιράδου Ζακύνθου και στο 2ο Δημοτικό σχολείο Ζακύνθου. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε κανονικά, ενώ η εταιρεία μας ανέλαβε τόσο την εκπαίδευση όσο και την υποστήριξη των συστημάτων, όπως άλλωστε προέβλεπε η σχετική διακήρυξη. Η εταιρεία μας χαίρεται που συνέβαλε ουσιαστικά για μια ακόμη φορά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής.

Φωτογραφίες από το έργο: