Όχι μόνο σε ξενοδοχεία αλλά και σε πολυκατοικία εγκατέστησε η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σύστημα ασύρματης πρόσβασης στο Internet για τους ενοίκους της. Έτσι όλοι σήμερα οι ένοικοι απολαμβάνουν γρήγορο, ασύρματο και φθηνό Internet. Εξαιτίας της μη απαίτησης ελέγχου του χρόνου  πρόσβασης το ενδιαφέρον στην εγκατάσταση αυτή είναι το πολύ μικρό κόστος με το οποίο έγινε η υλοποίηση χρησιμοποιώντας επώνυμα οικονομικά υλικά.

Φωτογραφίες από το έργο: