Με ιδιαίτερη τιμή δημοσιεύουμε την πρόσκληση για την εκδήλωσή μας. Με ιδιαίτερη χαρά σας περιμένουμε !

Σημ: Η “ώρα προσέλευσης” προτιμήθηκε της “ώρας έναρξης” , ώστε να μπορέσετε  να προσέλθετε με άνεση. Η έναρξη προβλέπεται κατά τις 18:30.  

Με εκτίμηση
για τη ΛΥΣΗ Πληροφορική
tel:  +30.26950.45678, 41555
fax: +30.2695027969
mail: g.theo@lisi.gr
web: www.lisi.gr