Από ένα νέο σύστημα Singular Hospitality System P.O.S. (SHS POS) σε νέους χώρους εξυπηρέτησης πελατών εγκατέστησαν τα ξενοδοχεία  SEAVIEW VILLAGE (http://www.seaviewvillage.gr) και GERAKAS BELVEDERE (http://www.belvederezante.com) στο Βασιλικό Ζακύνθου με την βοήθεια της εταιρείας μας . Η εξέλιξη αυτή φανερώνει αφενός την προοδευτικότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων,  αφετέρου την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλουν την ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.