Το ξενοδοχείο CANADIAN στο Λαγανά Ζακύνθου από καιρό διαθέτει πλήρη μηχανογράφηση front office, και τηλεφωνικό κέντρο που έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει η ΛΥΣΗ Πληροφορική. Με πρόσφατη επένδυσή τους οι ιδιοκτήτες επέκτειναν τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου και επέκτειναν τις πληροφοριακές υποδομές τους. Εκτός αυτών η ΛΥΣΗ Πληροφορική εγκατέστησε πλήρες σύστημα ασύρματης (Wi-Fi) πρόσβασης στο internet για τους πελάτες του ξενοδοχείου,  και επέκταση του ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής.
Ευχόμαστε στους αγαπητούς ιδιοκτήτες πάντοτε επιχειρηματικές ανελίξεις.

Φωτογραφίες από το έργο: