Ένα νέο  πρόγραμμα επιδότησης 600 ευρώ εγκρίθηκε σε κάθε γιατρό που έχει σχέση εργασίας με οποιαδήποτε μορφή με το ΙΚΑ –ΤΕΑΜ για την αγορά Laptop, εκτυπωτή και σύνδεσης Internet (ADSL ή mobile).

Τo πρόγραμμα αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις  20 Σεπτεμβρίου.
Ουσιαστικά μέσω τους προγράμματος αυτού όλοι  οι γιατροί, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 600 ευρώ για να προμηθευτούν ένα laptop και έναν εκτυπωτή  της επιλογής τους καθώς και μια σύνδεση Internet (ADSL ή mobile), προκειμένου να καταχωρούν ηλεκτρονικά και να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και τα παραπεμπτικά των εξετάσεων.
Με την παράδοση του τιμολογίου αγοράς από τους γιατρούς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βεβαιώνουν την παραλαβή για χρήση του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και εξοφλείται σε αυτούς μετά από το νόμιμο έλεγχο, το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και μέχρι του συνολικού ποσού των 600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εταιρεία μας παρακολουθώντας την αγορά  και ενημερώνοντας έγκαιρα τους πελάτες της έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές και λύσεις για το παραπάνω πρόγραμμα.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό καθώς η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτυγχάνεται μέσω διαδικτύου με τη βοήθεια οποιουδήποτε προγράμματος πλοήγησης.
2. Είναι απαραίτητη η τήρηση των επόμενων προδιαγραφών :
3. Φορητός υπολογιστής (Laptop) τελευταίας πενταετίας με λειτουργικό σύστημα MS-Windows ( XP,Vista,win7) ή Linux ή MAC – OSX.
4. Πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο.
5. Πρόγραμμα αντιακής προστασίας (anti-virus).
6. Σύνδεση στο διαδίκτυο ( ADSL ή mobile internet).
7. Ένας εκτυπωτής inkjet ή laser με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον στα 300 dpi (η δαπάνη του οποίου θα περιλαμβάνεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ).
8. Οι χρήστες θα χρειαστεί να εγκαταστήσουν δωρεάν στον υπολογιστή τους λογισμικό ADOBE ACROBAT READER (έκδοση 10.0 ή νεώτερη) μέσω του ιστότοπου http://getadobe.com/reader.