Μια ακόμη εγκατάστση σε νέο Φαρμακείο του κου Μουζάκη Σπήλιου ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την εταιρεία μας, με την πολύ επιτυχημένη και εύκολη διαχειριστικά εφαρμογή FarmakoN.