Εργασίες Τέλους Χρήσης

Στο τέλος χρήσης διενεργούνται εργασίες στην εφαρμογή απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τον τερματισμό και την έναρξη της νέα χρήσης στο Galaxy Hotel

 

Πριν το κλείσιμο ημέρας της 31/12:

  • Νέα οικονομική χρήση: Εάν δεν έχει ανοιχθεί, τότε πρέπει να ορισθεί η επόμενη χρήση. Αυτό γίνεται από Βασική δομή – Χρήση – Δημιουργία οικονομικής χρήσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Για τις κρατήσεις που αναχωρούν την 31/12, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια διαφορετική εργασία πέραν της αναχώρησης τους την ώρα που θα αποχωρήσουν από το ξενοδοχείο.
  • Εάν υπάρχουν στην εγκατάσταση και POS, θα πρέπει να προηγηθεί το κλείσιμο ημέρας για αυτά, όπως οποιασδήποτε άλλης μέρας του χρόνου.

Ειδικότερα για τις κρατήσεις του ξενοδοχείου που αναχωρούν είτε την 01/01/2020 είτε μετα την 01/01, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Εργασίες για κρατήσεις που αναχωρούν την 01/01/2020

  • Κάνετε προχρέωση των κρατήσεων μόνο για την 31/12/2019 και έκδοση τιμολογίων από ενδιάμεσο λογαριασμό (λεπτομέρειες για την διαδικασία της προχρέωσης μπορείτε να δείτε παρακάτω). Οι πελάτες που δεν έχουν εξοφλήσει,  τους εξοφλείται με  τρόπο πληρωμής ‘ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ’ (Debtor)

Εργασίες για κρατήσεις που αναχωρούν μετα την 01/01/2020

  • Κάνετε προχρέωση  των κρατήσεων μόνο για την 31/12/2019 και έκδοση τιμολογίων από ενδιάμεσο λογαριασμό (λεπτομέρειες για την διαδικασία της προχρέωσης μπορείτε να δείτε παρακάτω),τα παραστατικά αυτά  κρατιούνται για να δοθούν μαζί με το τελικό παραστατικό  που θα βγει κατά την αναχώρηση της κράτησης. Οι πελάτες που δεν έχουν εξοφλήσει,  τους εξοφλείτε με  τρόπο πληρωμής ‘ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ’ (Debtor).

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές ακολουθεί το Κλείσιμο ημέρας (close day) όπως οποιαδήποτε άλλη ημέρα του χρόνου.

Παρακάτω  ακολουθούν τα βήματα για την διαδικασία  προχρέωση

Διαδικασία προχρέωσης κράτησης

Στις ενέργειες μιας κράτησης, μέσα από τη φόρμα μιας κράτησης, επιλέγετε την Προχρέωση από τη κατηγορία Ενέργειες Λογαριασμού.

Στο επόμενο βήμα εμφανίζεται λίστα με τις διανυκτερεύσεις της κράτησης από όπου εσείς πρέπει να επιλέξετε μόνο την 31/12/2019 (οι ημερομηνίες στα παραδείγματα είναι ενδεικτικές).