Η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ συμμετείχε στον διαγωνισμό που προκήρυξε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΖ) προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη της ηλεκτρονικής καταγραφής των υδρομετρήσεων των τελικών πελατών της.
Η εταιρεία μας μειοδότησε στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και εγκατέστησε το ανάλογο software και το κατάλληλο hardware και λειτουργεί με επιτυχία .

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου project έδωσε στους καταμετρητές της επιχείρησης τις εξής δυνατότητες :
• Παραλαβή αρχείου από εφαρμογή Genesis
• Παραλαβή πάνω από μίας διαδρομής στο φορητό
• Έλεγχος μη καταμετρημένων υδρομέτρων και εμφάνιση στην λίστα
• Καταγραφή προβλημάτων βλαβών  ρολογιών  καθώς και σχολίων
• Έλεγχος δεξιόστροφου - αριστερόστροφού υδρομέτρου

Άμεσα Πλεονεκτήματα
• Γρήγορη καταγραφή της μέτρησης
• Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στον χώρο που είναι εγκατεστημένος ο υδρομετρητής η εφαρμογή μας πληροφορεί για την μέτρηση του προηγούμενου χρόνου και για το ίδιο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην χρεώνεται ο πελάτης με το πάγιο και τα καταναλωθέντα κυβικά συσσωρευτούν με αποτέλεσμα ο πελάτης να πληρώσει με αυξημένη τιμή λόγω της τιμολογιακής πολιτικής .
• Οργάνωση του δρομολογίου που θα πραγματοποιήσει ο καταμετρητής προκειμένου να μην παρακάμπτονται κάποια υδρόμετρα.
• Αποφυγή λαθών σε σχέση με τα χειρόγραφα συστήματα
• Δεν χρειάζεται στο τμήμα μητρώου του Οργανισμού  να γίνονται  χειροκινητα καταχωρήσεις , επομένως μπορεί ο οργανισμός  να αξιοποιήσετε το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεσματικότερα σε εξειδικευμένους ελέγχους.

Εικόνες από τη φορητή εφαρμογή.