Μεταφορά και αναβάθμιση εξοπλισμού ολοκλήρωσε η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σε όλο το μηχανογραφικό εξοπλισμό του λογιστικού - συμβουλευτικού γραφείου του κου Ζήβα Γιώργου, ως μέρος της μεταφοράς σε νέους εξαιρετικούς λειτουργικά και άρτιους αισθητικά εργαιακούς χώρους. Έτσι το λογιστικό γραφείο θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών του. Η εταιρεία μας εύχεται και εις ανώτερα! 

Φωτογραφίες από το έργο: