Τα νέο φαρμακείο του άνοιξε στο νησί  μας στο Κάτω Γερακάρι μηχανογράφησε (και μηχανοργάνωσε) η επιχείρησή μας προσφέροντας όλο τον  μηχανογραφικό εξοπλισμό, την εφαρμογή διαχείρισης φαρμακείου FARMAKO-NET, και τις υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Η εταιρείας μας εύχεται καλή επιτυχία στη νεαρή ιδιοκτήτρια.

Φωτογραφίες από το έργο: