Στο ξενοδοχείο SEAVIEW VILLAGE ( http://www.seaviewvillage.gr/ ) εγκατέστησε η εταιρεία μας μια ακόμη ολοκληρωμένη μηχανογραφική εγκατάσταση. Ήδη από αρκετά χρόνια είχαμε εγκαταστήσει σε αυτό το ξενοδοχείο την εφαρμογή ξενοδοχειακής διαχείρισης Singular Logic Hotel System (SHS). Φέτος ολοκληρώσαμε την ΙΤ εγκατάσταση τοποθετώντας: 1) Σύστημα ασύρματης (Wi-Fi) πρόσβασης στο Internet ενοποιώντας το με το υπάρχον Internet Corner για τους πελάτες του ξενοδοχείου με το απαραίτητο σύστημα διαχείρισης χρεώσεων. 2) Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο. 3)Σύστημα δομημένης καλωδίωσης. Και όλα αυτά με τις γνωστές υπηρεσίες  εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της εταιρείας μας. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επαγγελματική επιτυχία στον πιστό επιχειρηματία.