Όσοι έχετε windows 7 ή windows 8.1 στον Η/Υ σας είναι πιθανόν να παρατηρήσετε στο κάτω δεξί μέρος – κοντά στην ημερομηνία – ένα νέο εικονίδιο που αναβαθμίζει τα windows στην τελευταία έκδοση αυτών Windows 10.

Παρότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι τα Windows10 είναι μια πολύ καλή έκδοση, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε σε άμεση αναβάθμιση. Και αυτό γιατί υπάρχουν ασυμβατότητες με την Microsoft SQL 2005 server που πιθανόν να χρησιμοποιείτε με τις εφαρμογές της SingularLogic. Σας συστήνουμε λοιπόν οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας,  ΠΡΙΝ  προχωρήσετε σε αναβάθμιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους σταθμούς εργασίας (clients) αλλά μόνο για τους εξυπηρετητές (Servers)  ή τα μηχανήματα που λειτουργούν ως servers σε μικρές συνήθως εγκαταστάσεις. Αν και δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τους σταθμούς εργασίας, καλό είναι και σε αυτή την περίπτωση να υπάρξει επικοινωνία με την εταιρεία μας γιατί μπορεί να υπάρχουν συνδεμένοι φορολογικοί μηχανισμοί, παλιοί εκτυπωτές, αυτόματες ζυγαριές ή  άλλες  διατάξεις ή άλλο λογισμικό,  που  δεν υποστηρίζονται από το νέο λειτουργικό σύστημα.