Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση !

Ένα νέο πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας τέθηκε σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ από 1/7/2013. Επιδοτεί υπό τις κατάληλες προϋποθέσεις το μισό κόστος νέου εργαζόμενου (μισθοδοτικό και μη μισθοδοτικό) και μέχρι του ποσού των 600€ μηνιαίως.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στην διεύθυνση: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lang=el

H δημόσια πρόσκληση για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος εδώ: Δημόσια Πρόσκληση