Ολοκληρώθηκε η μηχανογράφηση της επιχείρησης «ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΑΞΤΕΒΕ» η όπως είναι σε όλους μας γνωστό “S/M 24ΩΡΕΣ», μια μηχανογραφική προσπάθεια που είχε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Τιμόθεο Χαϊκάλη  ο οποίος ασχολήθηκε με πολύ μεράκι στην μηχανογράφηση του back office της επιχείρησης  , πλέον μηχανογραφήθηκε και στο Front office , δηλ. στα ταμεία της επιχείρησης εγκαταστάθηκαν 2 ταμεία τα οποία χρησιμοποιούν την εφαρμογή ONE TOUCH RETAIL   (OTR) της SingularLogic.  
Στο σημείο πώλησης τυροκομικών και αλλαντικών  εγκαταστάθηκε ο ηλεκτρονικός ζυγός DIGI SM-100  προκειμένου να εκδίδεται αυτοκόλλητο ετικετάκι με πληροφορίες  βάρους , τιμής και barcode , ο ζυγός είναι συνδεδεμένος online με την εφαρμογή OTR της SingularLogic προκειμένου να ενημερώνεται  για τις αλλαγές των τιμών στα ζυγιζόμενα προϊόντα
Η συγκεκριμένη εφαρμογή αυτοματοποίησε τις διαδικασίες στα σημεία πώλησης και θα βοηθήσει αποτελεσματικά την εταιρεία σε θέματα προμηθειών , παρακολούθησης stock αποθήκης καθώς επίσης δίνει την δυνατότητα διαμόρφωσης πολιτικής  επιβράβευσης πελατών.

Οι εφαρμογές που έχουν χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη εταιρεία  είναι:
• για το back office  το CONTROL,
• για την διαδικασία των απογραφών των αποθηκών η εφαρμογή MORE,
• και στο ταμείο της επιχείρησης η εφαρμογή  One Touch Retail - όλες εφαρμογές της SingularLogic-.

Ο συνδυασμός των συγκεκριμένων προϊόντων  είναι μια πλήρης μηχανογραφική λύση για ένα κατάστημα λιανικής.