Στον τουριστικό Αλυκανά Ζακύνθου η επιχείρηση στην επωνυμία ΓΟΥΣΕΤΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. εμπιστεύθηκε τη ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για τη μηχανογράφησή της. Η επιχείρηση μηχανογραφήθηκε με το Control 2 στο Back Office και με το One Touch Retail στο ταμείο της επιχείρησης – εφαρμογές της SingularLogic. Οι εφαρμογές υποστηρίζουν την πώληση με barcode, την πλήρη γκάμα των εμπορευμάτων καθώς επίσης και την αυτοματοποιημένη πώληση των φρούτων και λαχανικών με ζυγιστικό σύστημα που είναι online συνδεδεμένο με το σύστημα λιανικής πώλησης. Επόμενος στόχος που έχει τεθεί είναι η υποστήριξη του κρεοπωλείου του καταστήματος με σύστημα αυτόματης ζύγισης και διασύνδεσης με το σύστημα λιανικής πώλησης .Το κατάστημα έχει θέσει σαν στόχο να λειτουργεί και τους 12 μήνες και όχι μόνο την τουριστική περίοδο. H ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ανέλαβε την πλήρη εγκατάσταση, εκπαίδευση και υποστήριξη τόσο του υλικού και όσο και του λογισμικού. Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία ευχόμαστε κάθε δυνατή επιτυχία στην επιχείρηση.