Πλήρη μηχανογράφηση στο BOUTIQUE HOTEL AL-MARE (http://www.almarehotel.gr) στο μαγευτικό Τσιλιβί εγκατέστησε η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Έγινε προμήθεια του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού ενώ ως λογισμικό εγκαταστάθηκαν οι ξενοδοχειακές εφαρμογές της SingularLogic. Συγκεκριμένα στην υποδοχή πελατών εγκαταστάθηκε η ξενοδοχειακή εφαρμογή Singular Hotel System, ενώ στο Snack/Restaurant Bar εγκαταστάθηκε το SHS POS και SHS Mobile POS για ασύρματες παραγγελίες. Εκτός αυτών εγκαταστάθηκε σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης και καταγραφής χώρου. Και όλα αυτά με την εκπαίδευση και γνωστή τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας.