Στην πανέμορφη περιοχή της Κυψέλης Ζακύνθου  βρίσκεται το ξενοδοχείο ARKADIA (http://www.arkadiahotel.com/el/) . Πρόκειται για ένα μικρό αλλά φιλικό ξενοδοχείο με εξαιρετικούς χώρους. Ο ιδιοκτήτης του προτίμησε την εταιρεία μας για τη μηχανογράφηση του και γενικά την IT υποδομή του. Έτσι εγκαταστήσαμε το μηχανογραφικό σύστημα βασισμένο στη ξενοδοχειακή διαχείριση S.H.S. της SinguarLogic,  το σύστημα μουσικής παραγωγής και το σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης και καταγραφής. Ευχόμαστε στον φίλο επαγγελματία καλή και αποδοτική τουριστική χρονιά.