Στα πλαίσια επιδοτούμενου προγράμματος η εταιρεία μας εγκατέστησε πλήρες σύστημα μηχανογράφησης βασισμένο στο Singular Hotel System (SHS) στο PLESSAS PALACE HOTEL στον Αλυκανά Ζακύνθου.
Εκτός από τα παραπάνω η εταιρεία μας εγκατέστησε σύστημα ασύρματης (Wi-Fi) πρόσβασης στο Internet καλύπτοντας όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου και τον περιβάλλοντα χώρο. Εγκατέστησε επίσης σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης και καταγραφής με IP κάμερες. Και όλα αυτά με πλήρεις υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης από την εταιρεία μας.