Αύγουστος 2011

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ !

Με αφορμή την υποχρεωτική εκ του νόμου εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου διαρροών στα πρατήρια όλης της χώρας μέχρι την 15η/10/2011, στο σημερινό Newsletter σας παρουσιάζουμε την προτεινόμενη από εμάς λύση. Η έρευνα μας κατέληξε στην εταιρεία Logicom (http://www.logicom.gr/html/page.asp?PageID=1&Lang=1), η οποία κατά την εκτίμησή μας αποτελεί σήμερα την πλέον ευέλικτη και πρωτοποριακή εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ειδικών και ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της διακίνησης, αποθήκευσης και πώλησης υγρών καυσίμων στην Ελλάδα.

Η ολοκληρωμένη πρόταση της Logicom συνίσταται σε:

1. Στο σύστημα ελέγχου δεξαμενών και   ανάκτησης ατμών βενζίνης της εταιρείας OPW ( η Logicom είναι επίσημος διανομέας),  η οποία είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή εταιρεία που διαθέτει το πιστοποιητικό OIML που ζητά η Ελληνική νομοθεσία για το έλεγχο διαρροών.

2. Στα συστήματα διαχείρισης αντλιών της ORPAK  (η Logicom είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος). Το σύστημα αυτό είναι το μοναδικό που υποστηρίζει όλους τους κατασκευαστές και τύπους αντλιών που υπάρχουν στην αγορά και με τον τρόπο αυτό εγγυάται τη διαχρονική αξιοποίηση της επένδυσής σας (πχ σε περίπτωση αλλαγής τύπου αντλίας).

3. Στην πλήρως αυτοματοποιημένη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης  μετά από κάθε ανεφοδιασμό με όλα τα στοιχεία της συναλλαγής και εκτύπωσης στον ίδιο ή διαφορετικούς εκτυπωτές στην ημερήσια ή νυκτερινή λειτουργία.

4. Στο εξειδικευμένο λογισμικό ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης Πρατηρίου GasStation  το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε πρατηρίου.

5. Στην τιμολόγηση επί βυτιοφόρου κατά τη διανομή καυσίμων από το πρατήριο στον καταναλωτή με την ηλεκτρονική έκδοση των σχετικών παραστατικών. Ειδικά για το σκοπό αυτό η Logicom έχει αναπτύξει την εφαρμογή GasStaion Mobile, που συνεργάζεται αυτόματα με την εφαρμογή του πρατηρίου και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους μπορεί να γίνει κυριολεκτικά “με το πάτημα ενός κουμπιού”.

6. Στην προμήθεια αυτόματων πωλητών καυσίμου για 24η λειτουργία σε καθημερινή βάση. Η ωφέλεια για τα πρατήρια είναι πολύ μεγάλη γιατί αφενός δημιουργείται η αίσθηση της διαρκούς εξυπηρέτησης, αφετέρου  συμβάλει πιθανόν στην μείωση του αναγκαίου προσωπικού. Η βαριά κατασκευή του προσφέρει ασφάλεια στον πρατηριούχο ακόμη και κατά τη λειτουργία στην διάρκεια της μέρας.

7. Στο πλήρες σύστημα ελέγχου ανεφοδιασμών εταιρικών οχημάτων (αναγνώριση οχημάτων) που προσθέτει αξιοπιστία και ασφάλεια στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με δεδομένο ότι εγγυάται απόλυτα τη διακοπή του ανεφοδιασμού σε κάθε προσπάθεια εξαγωγής του ακροσωληνίου από το στόμιο του οχήματος.

8. Συστήματα επιβράβευσης πελατών (loyalty / bonus) με έκδοση καρτών οδηγών (driver tags) που λειτουργούν ως πρόσθετα κίνητρα για την προσέλκυση πελατών, προκειμένου ένα πρατήριο να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

9. Στα πολύ σημαντικά συστήματα ανάκτησης  ατμών βενζίνης που περιορίζει σημαντικά τις απώλειες καυσίμου με σημαντικό κέρδος για τον πρατηριούχο και επίσης σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

10. Στην παροχή ειδικών υπηρεσιών με εξειδικευμένα συνεργεία και υλικά για την στεγανοποίηση φρεατίων καθώς και ειδικές μεθόδους για την ογκομέτρηση δεξαμενών.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η Logicom έχει μελετήσει και προσφέρει πλήρεις και δοκιμασμένες λύσεις στα πρατήρια υγρών καυσίμων πολύ πριν την υποχρεωτική εφαρμογή ορισμένων συστημάτων από το νόμο. Διαθέτει επομένως και γνώση και εμπειρία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του πρατηρίου τη στιγμή που άλλες εταιρείες προσπαθούν ακόμη να συνδυάσουν τα επιμέρους συστήματα και να τα κάνουν να συνεργαστούν για 1η φορά. Η συνεργασία δε με τη ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (www.lisi.gr) εγγυάται ουσιαστική επιτόπια τεχνική υποστήριξη.
Τέλος επισημαίνουμε, ότι ένα σύστημα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία μόνο όταν διαθέτει τα επίσημα πιστοποιητικά του αρμόδιου Ελεγκτικού Φορέα. Η Logicom διαθέτει από καιρό όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Η εταιρεία μας με χαρά δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεσή σας για ενημέρωση ή παρουσίαση όλων των συστημάτων και λύσεων της Logicom.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο για τα συστήματα αυτοματοποίησης και μηχανογράφησης πρατηρίων της Logicom απαντήστε καταφατικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΝΑΙ - θέλω να ενημερωθώ περισσότερο για τα συστήματα αυτοματοποίησης και μηχανογράφησης  πρατηρίων της Logicom !  
ΟΧΙ - δεν ενδιαφέρομαι άμεσα.

(Αν δεν απεικονίζεται σωστά η σελίδα πατήστε εδώ για μια online version)