Απρίλιος 2012

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ !
ΜΙΑ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΛΕΟΝ;) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !

Από πολλά χρόνια η παρακολούθηση και καταγραφή χώρου με κάμερες αποτελεί λύση ασφάλειας σε πολλές επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια - δυστυχώς - η ανάγκη για ασφάλεια στις επιχειρήσεις αλλά και στους προσωπικούς χώρους έγινε μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν στην αγορά πολλά αντίστοιχα συστήματα, που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Η εταιρεία μας ασχολήθηκε με αυτά τα συστήματα όταν η καταγραφή έγινε ψηφιακή. Δηλ. το αναλογικό σήμα από τις κάμερες άρχισε πλέον να καταγράφεται σε σκληρούς δίσκους σε συσκευές που μοιάζουν με Η/Υ (DVR) αφού μετατραπεί σε ψηφιακό. Μάλιστα δεν σταμάτησε στις αναλογικές κάμερες αλλά ολοκλήρωσε εγκαταστάσεις με ψηφιακές κάμερες και αντίστοιχα συστήματα καταγραφής (NVR), δηλ. με κάμερες που μετατρέπουν στην πηγή το σήμα από αναλογικό σε ψηφιακό.

Ποια πλεονεκτήματα υπάρχουν με την ψηφιακή καταγραφή των σημάτων των καμερών;
Οι δυνατότητες της ψηφιακής καταγραφής είναι πάρα πολλές σε σχέση με τις αντίστοιχες της παλαιότερης αναλογικής καταγραφής. Συγκεκριμένα η καταγραφή με ψηφιακή μορφή δημιουργεί δεδομένα που δεν αλλοιώνονται με το χρόνο, χρησιμοποιούνται συμβατικά αποθηκευτικά μέσα με μικρό κόστος πλέον, ενώ διατίθενται σε μεγάλες χωρητικότητες, ο χρήστης δεν είναι αναγκασμένος να αλλάζει κασέτες καταγραφής, αλλά το κυριότερο πλεονέκτημα είναι η γρήγορη αναζήτηση συμβάντος και η καταγραφή μόνο όταν υπάρχει κίνηση για να μην καταγράφεται “άχρηστη” πληροφορία δαπανώντας πολύτιμο χώρο στο σκληρό δίσκο. Ακόμη τα δεδομένα διατηρούνται αναλλοίωτα κατά τη μεταφορά από το ένα  αποθηκευτικό μέσο στο άλλο ενώ με την ανάπτυξη του διαδικτύου και των επικοινωνιών έγινε εφικτή η παρακολούθηση του συστήματος καταγραφής από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου ή/και ακόμη από κινητό τηλέφωνο συνήθως τύπου smartphone.

Τι πλεονεκτήματα δίνουν οι ψηφιακές (ΙΡ) κάμερες;  Πρέπει να προτιμώνται από τις αναλογικές;
Ψηφιακές (ΙΡ) κάμερες είναι μικροϋπολογιστές που μετατρέπουν απευθείας το αναλογικό σήμα σε ψηφιακό στην πηγή. Στη συνέχεια το σήμα ταξιδεύει με ψηφιακή μορφή μέσα από δομημένη καλωδίωση, την ίδια καλωδίωση που χρησιμοποιούμε για να συνδέουμε μεταξύ τους Η/Υ κλπ. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά αν και όχι πάντοτε απαιτούμενα στις εγκαταστάσεις.
1. Η ποιότητα του σήματος στις ψηφιακές κάμερες είναι πλέον της τάξεως του HD και Full HD 1080p. Οι αναλογικές δεν μπορούν να φτάσουν αυτήν την ποιότητα.
2. Χρήση κοινής καλωδίωσης με τα υπολογιστικά συστήματα και ολοκλήρωση με αυτά.
3. Δυνατότητα παρακολούθησης ακόμη και μιας μεμονωμένης κάμερας ή πολλών ομοειδών συστημάτων καταγραφής καμερών εγκατεστημένα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.
4. Πολύ εύκολη επέκταση του συστήματος είτε με περισσότερες κάμερες είτε με περισσότερα συστήματα καταγραφής τα οποία όλα συμπεριφέρονται στον χρήστη σαν ένα (πχ μια ενιαία οθόνη παρακολούθησης όλων των καμερών όλων των συστημάτων).
5. Μοναδική επιλογή αν θέλουμε ασύρματη δικτύωση των καμερών.
6. Μοναδική επιλογή αν θέλουμε μεγάλη διακριτική ικανότητα των καμερών, ώστε να είναι εφικτή εκ των υστέρων η αναγνώριση προσώπων, πινακίδων αυτοκινήτων κλπ.
7. Μοναδική επιλογή αν θέλουμε εξελιγμένες τεχνικές αναζήτησης συμβάντος (πχ εξαφάνιση αντικειμένου από μια θέση) ή τεχνικές αναγνώρισης προσώπων, καταμέτρηση πελατών κλπ με ειδικό όμως λογισμικό.
8. Δυνατότητα αποστολής SMS ή e-mail σε περίπτωση ανίχνευσης κάποιου συμβάντος.
9. Μεταφορά εικόνας και ήχου από το ίδιο καλώδιο. Ειδικά για τον ήχο υποστηρίζεται αμφίδρομη επικοινωνία εφόσον είναι απαραίτητη η ηχητική επικοινωνία με το κέντρο παρακολούθησης.
10. Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από τις αντίστοιχες αναλογικές κάμερες.

Θα πρέπει πάντοτε λοιπόν να προτιμούμε τις ψηφιακές κάμερες; Και το κόστος;
Όχι. Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. Το κόστος παίζει σημαντικό ρόλο αλλά δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής ενός συστήματος. Το σωστό είναι να προτιμείται πάντοτε το σύστημα που ικανοποιεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σήμερα οι αναλογικές κάμερες έχουν φθάσει σε ένα οριακό βαθμό τεχνολογικής τελειότητας μέσα από την διαρκή εξέλιξη πολλών ετών και προσφέρουν απίθανη γκάμα επιλογών με πολύ καλή ποιότητα σε πολύ χαμηλό κόστος. Όποιος όμως ζητά περισσότερες δυνατότητες  σαν αυτές που αναφέραμε ενδεικτικά παραπάνω θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την επιλογή ψηφιακών καμερών παρά το αυξημένο κόστος.

Τι μπορεί να αναλάβει η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ;
H εταιρεία μας δεν αντιμετωπίζει ευκαιριακά τα προϊόντα αυτά – πως θα μπορούσε άλλωστε αφού αφορούν στην ασφάλεια των πελατών της-. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνεργασίες με καταξιωμένες εταιρείες του χώρου, εγκαθιστά τόσο αναλογικά όσο και ψηφιακά συστήματα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη, χρησιμοποιεί τη υφιστάμενη γνώση και εμπειρία της από τις εγκαταστάσεις πληροφορικής & επικοινωνιών,  ενώ επενδύει σε τεχνογνωσία με διαρκείς εκπαιδεύσεις στο ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο. Αναλαμβάνει εγκατάσταση,  εκπαίδευση και υποστήριξη των συστημάτων αυτών, προσφέρει δυνατότητα παρακολούθησης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω διαδικτύου ακόμη και από το κινητό τηλέφωνο (συνήθως τύπου smartphone). Από όλα τα παραπάνω το σημείο της διαρκούς υποστήριξης από εξειδικευμένους τεχνικούς μας είναι κατά τη γνώμη μας το πιο σημαντικό, γιατί δεν απαξιώνεται ο εγκατεστημένος εξοπλισμός σε περίπτωση βλάβης.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο για τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  απαντήστε καταφατικά στον παρακάτω σύνδεσμο (αναφέροντας και στοιχεία επικοινωνίας)
ΝΑΙ - θέλω να ενημερωθώ περισσότερο για τα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ !
ΟΧΙ - δεν ενδιαφέρομαι άμεσα.

(Αν δεν απεικονίζεται σωστά η σελίδα πατήστε εδώ για μια online version)