Ενημερωτικό σημείωμα από τους φοροτεχνικούς συμβούλους της SingularLogicμε όλες τις αλλαγές που θα προκύψουν από 1/1/2014 στην φορολογία. Πολλά ζητήματα από αυτά που αναφέρονται είναι ακόμη υπό διαμόρφωση...

Ενημερωτικό σημείωμα: