Τρεις νέες εγκαταστάσεις Singular Hospitality System (SHS), ολοκλήρωσε με επιτυχία η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, σε σημαντικά ξενοδοχεία στη Ζάκυνθο. Παραλληλα προσέφερε τον μηχανογραφικό εξοπλισμό και φυσικά εγκατάσταση και υποστήριξη. Έτσι λοιπόν τα ξενοδοχεία PETROS HOTEL (http://www.hotelpetros.gr/el/), LOCANDA HOTEL (http://www.locanda.gr/), & WINDMILL BAY HOTEL (http://www.windmillhotelszante.com/el/) από φέτος λειτουργούν μηχανογραφικά και απολαμβάνουν τα οφέλη της μηχανογράφησης. Σε συνδυασμό με την καλή τουριστική χρονιά - όπως εξελίσσεται - η μηχανογράφηση αναδεικύεται ως σημνατική επένδυση υποδομής.