Δεκέμβριος 2011

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ (DIGITAL SIGNAGE) ! 
Ένα εντυπωσιακό και καινοτομικό μέσο προβολής για κάθε επιχείρηση !

Αντίθετα με ότι μπορεί να συμπεράνει κανείς από τον τίτλο, η ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ (Digital Signage) δεν είναι μια διαφημιστική πρόταση. Ας δούμε τι αφορά...

Τι είναι το Digital Signage;
Το Digital Signage είναι το αποτέλεσμα σύγκλισης της οπτικό-ακουστικής τεχνολογίας, της πληροφορικής και της διαχείρισης περιεχομένου με σκοπό τη δημιουργία ενός καναλιού ενημέρωσης,  στοχευμένης επικοινωνίας & marketing. Πρόκειται για ένα άκρως εντυπωσιακό και καινοτομικό μέσο προβολής το οποίο χρησιμοποιεί ψηφιακές οθόνες στρατηγικά τοποθετημένες στον χώρο της επιχείρησής σας, οι οποίες αντικαθιστούν κάθε μορφής έντυπη ενημέρωση (αφίσες). Στη ΛΥΣΗ Πληροφορική παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις Digital Signage για όλες τις απαιτήσεις. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λύσεις μας είτε ενδιαφέρεται για την προβολή ψηφιακού περιεχομένου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,  είτε εάν ενδιαφέρεται για την ψηφιακή διαφήμιση της επιχείρησής του.

Ποιες είναι οι εφαρμογές του Digital Signage;
Το περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται μέσω ενός συστήματος Digital Signage είναι δυναμικό, ανανεώσιμο και κεντρικά διαχειρίσιμο. Ενδεικτική λίστα εφαρμογών για τα ξενοδοχεία  αλλά και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις περιλαμβάνει:
• Ενημέρωση επισκεπτών για τρέχουσες ή επικείμενες εκδηλώσεις.
• Welcome messages για συνέδρια και σημαντικά γεγονότα.
• Χάρτες και οδηγίες πρόσβασης στο lobby.
• Προώθηση έξτρα υπηρεσιών όπως Room Service, Spa, Wi-Fi.
• Προώθηση Restaurant, Cafe, Gift Shop, κτλ.
• Μείωση του φόρτου εργασίας στη Reception.
• Παροχή πληροφοριών όπως: καιρός, διεθνή νέα κ.λ.π.
• Παρουσίαση μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης.
• Διαφήμιση.
• Υποστήριξη διαδραστικής λειτουργίας (kiosk mode). 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Digital Signage;
• Δραστική Βελτίωση της συνολικής εικόνας / εμπειρίας για τον πελάτη.
• Αύξηση εσόδων και κρατήσεων.
• Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης.
• Δυνατότητα δημιουργίας νέων εσόδων από διαφημίσεις.

Από τι αποτελείται ένα σύστημα Digital Signage;
Ένα σύστημα Digital Signage  έχει απλά βασικά συστατικά. Αποτελείται:
• Από τη συσκευή απεικόνισης που είναι και το βασικό σύστημα διαχείρισης. Η συγκεκριμένη συσκευή τοποθετείται πίσω από κάθε οθόνη για να μπορεί να ελέγχει το υλικό που θα εμφανίζεται σε κάθε μία από τις οθόνες που είναι εγκατεστημένες στους χώρους που θα επιλέξουμε. Το υλικό που μπορούμε να δείξουμε είναι είτε δυναμικό, είτε εικόνες (ψηφιακές αφίσες), είτε Video. Οι συσκευές αυτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κεντρικό server (αν απαιτείται η χρήση του), και με το ανάλογο πρόγραμμα να ελέγχονται από αυτόν.
• Την οθόνη απεικόνισης που είναι μια απλή σύγχρονη τηλεόραση ή οθόνη με ειδικές προδιαγραφές αν κάτι τέτοιο απαιτείται από τις συνθήκες (έντονη ηλιοφάνεια, χρήση σε εξωτερικούς χώρους κλπ.
• Την εφαρμογή δημιουργίας περιεχομένου προβολής.
• Τις υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου.

Τι άλλες δυνατότητες έχω με το Digital Signage;
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. πχ μπορούμε να προβάλουμε το ίδιο ψηφιακό περιεχόμενο σε πολλές οθόνες ταυτόχρονα είτε αυτές βρίσκονται στον ίδιο χώρο είτε σε απομακρυσμένους χώρους μέσω internet. Οι δυνατότητες φθάνουν ακόμη (με κατάλληλο λογισμικό) στην αυτόματη αναγνώριση του φύλου του προσώπου που παρακολουθεί μια οθόνη και στην προβολή κατάλληλου περιεχομένου για το συγκεκριμένο φύλο. Πέρα όμως από τις εξειδικευμένες εφαρμογές η ψηφιακή διαφήμιση και προβολή  (Digital Signage) προσφέρει μια σειρά πλεονεκτήματα στις σύγχρονες επιχειρήσεις που πλέον δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μάλιστα επιδοτείται ως δράση σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα – επομένως η προμήθεια και εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολύ μικρό κόστος - ενώ η συντήρηση του περιεχομένου μπορεί να γίνει από τον ίδιο το χρήστη.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο για την ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ στην επιχείρησή σας,  απαντήστε καταφατικά στον παρακάτω σύνδεσμο (αναφέροντας και στοιχεία επικοινωνίας)
ΝΑΙ - θέλω να ενημερωθώ περισσότερο για την ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ!
ΟΧΙ - δεν ενδιαφέρομαι άμεσα.

(Αν δεν απεικονίζεται σωστά η σελίδα πατήστε εδώ για μια online version)