Νέα παράταση για τις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών. 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 (με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων)