Η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ανέλαβε την αναβάθμιση του μηχανογραφικού εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) στην εταιρεία  ΞΕΝΟΣ Ι. & Σια Ο.Ε. με δραστηριότητα  την εμπορία χρωμάτων  και  σιδηρικών  στην πόλη της  Ζακύνθου. Στην εταιρεία έγινε αναβάθμιση  της εμπορικής τους διαχείρισης  και των Εσόδων – Εξόδων σε παραθυρικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα προμηθεύτηκε την εφαρμογή SingularLogic Control-4 καθώς επίσης και την εφαρμογή SingularLogic Έσοδα -Έξοδα. Σημαντικές αναβαθμίσεις έγιναν και στον μηχανογραφικό εξοπλισμό με προμήθεια νέου Server κπλ.
Με τις παραπάνω βελτιώσεις η επιχείρηση εξυπηρετεί καλύτερα και γρηγορότερα τους πελάτες της ενώ ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες φορολογικές και οικονομικές απαιτήσεις.
Η εταιρείας μας εύχεται καλή, επικερδή και επαγγελματικά επιτυχημένη χρονιά στους ήδη καταξιωμένους επιχειρηματίες.