Σύστημα ασύρματης ευρυζωνικής κάλυψη (Wi-Fi) εγκατέστησε η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στο ξενοδοχείο PORTEGO ( www.portego.gr/gr/ )καθώς και το αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης χρεώσεων βασισμένο στο Zyxel G4100 v2.