ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ν. & Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ Ο.Ε.

ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ
29100 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ

τηλ:26950-45678
26950-41555
fax:26950-27969
κιν:697 2014109
e-mail: info@lisi.gr
www.lisi.gr
LISI PLIROFORIKI
N.& G. THEODORITSIS OE

ZAKYNTHOU-VOLIMON MAIN ROAD
29100 – ZAKYNTHOS

tel:26950-45678         
26950-41555
fax:26950-27969
mob:697 2014109
e-mail: info@lisi.gr
www.lisi.gr
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (επιλογή στο Τ/Κ: 3)
  εσωτ. 202
  εσωτ. 121
 
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (επιλογή στο Τ/Κ: 1)
  εσωτ. 111
  εσωτ. 113
 
ΤΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(APPLICATION SOFTWARE SUPPORT DPT.) (επιλογή στο Τ/Κ: 2)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   εσωτ. 115
ΤΕΧΝΙΚΟΙ   εσωτ. 117
    εσωτ. 114
    εσωτ. 118
    εσωτ. 116
    εσωτ. 119
 
ΤΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(HARDWARE & SYSTEM SOFTWARE SUPPORT DPT.) (επιλογή στο Τ/Κ: 3)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                                                           εσωτ. 102
    εσωτ. 101
ΤΕΧΝΙΚΟΙ   εσωτ. 105
    εσωτ. 103
    εσωτ. 106
    εσωτ. 104
    εσωτ. 108
    εσωτ. 107
    εσωτ. 109
 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (επιλογή στο Τ/Κ: 4)