Η εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ανακοινώνει στους δικαιούχους της Δράσης «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)» τον πίνακα Εγκεκριμένων Αιτήσεων.

Αναφορικά με τις εγκεκριμένες αιτήσεις σημειώνονται τα εξής:
• Οι επιχειρήσεις θα λάβουν τις προσεχείς ημέρες τις αποφάσεις αποδοχής – έγκρισης αίτησης
• Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Δράσης από την ημερομηνία προκήρυξης (31/8/2009)

Ως προς την εξέλιξη της Δράσης επισημαίνονται τα ακόλουθα:
• Η διαδικασία αξιολογήσεων συνεχίζεται για το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων.
• Η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης παραμένει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.