Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σύστημα One Touch Retail στο υποκατάστημα που διατηρεί η εταιρεία στην περιοχή Γαϊτάνι με είδη για το σπίτι , το εν λόγω σύστημα αυτοματοποιεί την λιανική πώληση της εταιρείας και αξιοποιεί με το σύστημα barcode την καλύτερη παρακολούθηση του καταστήματος , επίσης έγινε αναβάθμιση του μέχρι σήμερα υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού και τέλος εγκαταστάθηκε κλειστό σύστημα καταγραφής για την ασφάλεια της επιχείρησης.