Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου στο 1ο ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. AUTOVISION του επιχειρηματία κου Τσουκαλά Θεόδωρου.