Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση  σύγχρονου εξοπλισμού φορητής τιμολόγησης στην επιχείρηση με εξοπλισμό INTERMEC και εφαρμογή της MOBILE TECHNOLOGY. Το σύστημα επικοινωνεί στην έδρα της επιχείρησης με την εφαρμογή Singular Control IV στην οποία έχει γίνει παραμετροποίηση με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.