Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής παρακολούθησης και καταγραφής (DVR) στο ξενοδοχείο ΒΑΡΡΕΣ στην Ζάκυνθο. Ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να παρακολουθεί τους χώρους της επιχείρησής του, από οποιοδήποτε σημείο του τοπικού δικτύου αλλά και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω Internet.