Τελευταίου τύπου ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο Panasonic TDE 200 εγκατάστησε η ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στο ξενοδοχείο "IONIS ART HOTEL" με όλο τον συνοδό εξοπλισμό για την επιτυχή καταγραφή των κλήσεων και εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ειδικά για τη διαχείριση κλήσεων εγκατάστάθηκε η εφαρμογή CPHONE HOTEL που προσδίδει μεγάλη ευελιξία και παραγωγικότητα στο όλο σύστημα.
Στην ήδη πολύ επιτυχημένη ιδιοκτήτρια ευχόμαστε κάθε επαγγελματική επιτυχία και ανέλιξη!