Επιτυχώς ολοκληρώθηκε – με την συνεργασία της SIEBEN η εγκατάσταση των εφαρμογών Pocket Biz Sales που χρησιμοποιούν οι εξωτερικοί πωλητές της επιχείρησης προκειμένου να λαμβάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο στοιχεία που αφορούν την αποθήκη της επιχείρησης και να αποστέλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο τις παραγγελίες που λαμβάνουν από τους πελάτες της επιχείρησης.

Επίσης ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Pocket Biz Ware House , η εφαρμογή αξιοποιείτε από τους αποθηκάριους της επιχείρησης προκειμένου να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τα εμπορεύματα , να έχουν δυνατότητα συλλογής των προς παράδοση πωληθέντων ειδών (picking) ηλεκτρονικά και τέλος να γίνονται ηλεκτρονικά οι περιοδικές απογραφής της επιχείρησης.