Εξαγγελία νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (συγκεντρωτικά).
Την περίοδο αυτή εξαγγέλονται ή εξαγγέλθηκαν δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης - γνωστότερο ως ΕΣΠΑ -. Αυτά είναι:

1. Ολοκληρώθηκε η Διαβούλευση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του.

2. Στις 15/10/2010 ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» με επιδότηση 35% έως 45% σε επενδύσεις του Τομέα της Μεταποίησης.

3. Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε αγροτικές ορεινές περιοχές ΟΠΑΑΧ με επιδότηση 50% έως 60%.

4. Φωτοβολταϊκά. Έως τις 3 Σεπτεμβρίου έχουν προτεραιότητα οι αιτήσεις που υποβάλλονται για φωτοβολταϊκά στις στέγες βιομηχανικών και λοιπών κτηρίων για έργα έως 1.000KW.

5. Δόθηκε παράταση έως την 27/9/2010 για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ένδυση - Υπόδηση. Νέες προοπτικές».

6. Προκήρυξη προγράμματος για πρότυπα έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε Δημόσια Κτήρια.

7. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τα προγράμματα digi-content και digi-retail.

8. Φωτοβολταϊκά. Ξεκινά εντός των επομένων ημερών η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη ΔΕΗ για τους κατ' επάγγελμα αγρότες.

9. Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός». Επιδότηση 40% σε επενδύσεις του Τουριστικού Τομέα.

10. Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από ΓΓΕΤ νέων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ποτέ για R&D (Recearch & Development).

11. Ενεργοποίηση προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.