Ανακοινώνεται ότι, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε. είναι διαθέσιμο από την 30/7/2009 για τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών καθώς και για την επεξεργασία και αποθήκευση των αιτήσεων, για τη Δράση digi-lodge. Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ» στο δεξιό τμήμα της σελίδας. Επισημαίνεται ότι, oι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15 Σεπτεμβρίου 2009. Περισσότερα στο... http://digilodge-portal.digitalaid.gr/Default.aspx