Την επέκταση και αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης αποφάσισε να αναθέσει το ξενοδοχείο CARAVEL ZANTE στη ΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Η επέκταση αφορά την προμήθεια  ασύρματων τερματικών με την εφαρμογή SHS MOBILE POS της SingularLogic για την άμεση λήψη των παραγγελιών σε τρία τμήματα του ξενοδοχείου, την αντικατάσταση του κεντρικού Server, την αντικατάσταση DOS εμπορικής εφαρμογής με τo Control 4 της SingularLogic καθώς και την εγκατάσταση on line συστήματος ΟΝΕ TOUCH RETAIL της Singular Logic στο mini market.