Μια ακόμη εγκατάστση σε νέο Φαρμακείο της κας Γουσέτη Πανωραίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την εταιρεία μας, με την πολύ επιτυχημένη και εύκολη διαχειριστικά εφαρμογή FarmakoN.