Το πρόγραμμα φαρμακείου FarmakoN είναι σχεδιασμένο με σύγχρονο με σύγχρονα προγραμματιστικά εργαλεία. Εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας των Windows, είναι εύκολο στη χρήση ακόμα και για το φαρμακοποιό που δεν είναι εξοικειωμένος με αυτό το περιβάλλον.

Χρήση Barcode

Προσθέτει ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία, παρέχοντας ταυτόχρονα περιορισμό της χρήσης πληκτρολογίου.

Δίκτυο

Το πρόγραμμα FarmakoN είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου και να εκμεταλλεύεται τις περιφερειακές συσκευές.

Ταμειακή

Για μεγαλύτερη ταχύτητα και μικρότερο κόστος, το πρόγραμμα φαρμακείου FarmakoN συνδέεται με ταμειακή μηχανή με δυνατότητα αναγραφής του είδους στην απόδειξη. Παράλληλα, μπορεί να γίνεται χρήση του εκτυπωτή για έκδοση τιμολογίων και λοιπών καταστάσεων.

Πλήρης παραμετροποίηση

Το πρόγραμμα είναι πλήρως παραμετροποιημένο, δηλαδή, ο χρήστης το προσαρμόζει στις δικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορεί να καθορίσει αν θα παρακολουθεί υπόλοιπο στην αποθήκη, αν θα έχει κλειστή αποθήκη ή αν θα κάνει πωλήσεις ανεξάρτητα από το υπόλοιπο. Να δηλώσει δικά του μηνύματα ελέγχου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών, τα δικά του ποσοστά κέρδους σε κάθε κατηγορία ειδών, και να παρακολουθεί στοιχεία για περισσότερες από μια χρήσεις.

Ευελιξία στην αναζήτηση

Η αναζήτηση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλούς τρόπους, αλλά και σε συνδυασμό με πολλαπλά κριτήρια. Έτσι μπορούμε να βρούμε τις συνταγές ενός πελάτη ή ενός χρήστη του προγράμματος όταν λειτουργούμε σε περιβάλλον δικτύου, να κάνουμε αναζήτηση με τη δραστική ουσία, με την ένδειξη, με την κατηγορία, καθώς και με τα είδη που έχουν καταχωρηθεί με ευθύνη του φαρμακοποιού.

On-line ενημέρωση

Η ενημέρωση των βασικών αρχείων γίνεται on-line, έτσι ώστε να έχουμε άμεση πληροφόρηση για τα υπόλοιπα της αποθήκης των πελατών, αλλά και των προμηθευτών μας.

Εκτύπωση - προεπισκόπηση δεδομένων

Κάθε πληροφοριακή κατάσταση έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ή προβολής της στην οθόνη μέσα από τη διαδικασία προεπισκόπησης.

Ιστορικό ενημέρωσης φαρμάκων

Το πρόγραμμα μέσα από τη διαδικασία ενημέρωσης ειδών διατηρεί ιστορικό αρχείο με τις αλλαγές που έχουν γίνει σε κάθε πεδίο της αποθήκης και για κάθε είδος. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των διαφόρων στοιχείων.

Ενσωμάτωση παραφαρμάκων

Μέσα από τις φαρμακαποθήκες - συνεταιρισμούς, το πρόγραμμα FarmakoN έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται με τα παραφάρμακα (γάλατα, παιδικές τροφές κτλ.). Έτσι υπάρχει ενιαία κωδικοποίηση και απόλυτη ταύτιση δεδομένων.

Εκκρεμότητες

Αναλυτική παρακολούθηση δανεικών μέσα από το κύκλωμα λιανικής πώλησης (Συνταγές), αλλά και από το αρχείο πελατών. Προβολή δανεικών με στοιχεία όπως: η ημερομηνία, ο πελάτης, η ποσότητα, δίνουν ευελιξία για μια πλήρη παρακολούθηση της αποθήκης και των οικονομικών υπολοίπων.

Παραγγελίες

Δυνατότητα δημιουργίας παραγγελίας βάσει πωλήσεων ημέρας, βάσει Min, Max Stock, βάσει αρνητικών υπολοίπων. Διαχωρισμός των ποσοτήτων για κάθε είδος στους βασικούς προμηθευτές. Δημιουργία δελτίου παραγγελίας για κάθε προμηθευτή, με δυνατότητα αλλαγής ή προσθήκης νέων ειδών.

Συνταγές

Στο κύκλωμα των συνταγών έχετε τη δυνατότητα καταχώρησης κινήσεων με ταμείο (Συνταγές) και χωρίς ταμείο (Ελεύθερη Πώληση). Πλήρης παραμετροποίηση δεδομένων, δυνατότητα εύρεσης όμοιων φαρμάκων, καθώς και πολλαπλές καταχωρήσεις συνταγών σε μια απόδειξη.

Στατιστικά

Προβολή στατιστικών στοιχείων ανά μήνα σε επίπεδο ποσότητας αλλά και αξίας ειδών (τζίρος). Στατιστική αξιολόγηση πωλήσεων συνταγών ανά ταμείο και κατηγορίας ειδών. Δυνατότητα προβολής δεδομένων σε γράφημα πολλαπλών διαστάσεων (δισδιάστατα, τρισδιάστατα, κτλ.).

Ιστορικό πελάτη

Για τους πελάτες που ο φαρμακοποιός θέλει να κρατά στοιχεία για τα είδη που αγοράζουν, υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης ιστορικού αρχείου για κάθε πελάτη, ανά ημερομηνία και είδος.

Διαχείριση δελτίων παραγγελίας

Τροποποίηση δελτίων παραγγελίας (Συμπληρωματική παραγγελία), αναζήτηση των εκκρεμών δελτίων για αποστολή παραγγελίας, μέσω modem και λήψη τιμολογίου κάνοντας χρήση της ενιαίας κωδικοποίησης σε φάρμακα, αλλά και σε παραφάρμακα (κτηνιατρικά, γάλατα, παιδικές τροφές), που ενσωματώνονται ηλεκτρονικά από τη φαρμακαποθήκη ή το συνεταιρισμό σας.

Ταμεία

Στο κύκλωμα αυτό γίνεται προβολή των οικονομικών στοιχείων των ταμείων, αλλά και των ελεύθερων πωλήσεων ανά μήνα και έτος. Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ή προεπισκόπησης των ασφαλιστικών καταστάσεων, καθώς και πολλαπλές καταστάσεις ελέγχου.

'Εσοδα - 'Εξοδα

Υπάρχει η δυνατότητα τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων και παρακολούθησης του Φ.Π.Α. της επιχείρησης. Η ενημέρωση των βιβλίων από την εμπορική διαχείρηση γίνεται αυτόματα.