Μονοήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε εκπρόσωπος από τη γραμμή λογιστών της SingularLogic προς τα λογιστικά γραφεία της Ζακύνθου. Στην επίσκεψη αυτή καταγράφηκαν οι παρατηρήσεις των λογιστών, ενώ όλη η διαδικασία αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους εμπλεκόμενους. Προσπάθεια της εταιρείας μας είναι να επαναλαμβάνονται τακτικά και με μεγαλύτερη διάρκεια αυτές οι επισκέψεις, ώστε να καταγράφονται οι γνώμες όλων των λογιστών.