Μετά από τις προηγούμενες δύο επιτυχημένες ενέργειες της BSA, τον Νοέμβριο 2009 και Μάιο 2010, σας ενημερώνουμε ότι από την εβδομάδα της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, η BSA θα επικοινωνήσει με  επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να τις ενημερώσει σχετικά με τα προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες από την παράνομη χρήση λογισμικού καθώς και τα αναγκαία βήματα συμμόρφωσης. Εδώ θα βρείτε την σχετική επιστολή.
Τις προσεχείς ημέρες και στα πλαίσια της παραπάνω ενέργειας, η BSA θα πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία στην διάρκεια της οποίας θα γίνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις στον υπεύθυνο μηχανογράφησης των επιχειρήσεων. Σκοπός μας είναι να μεγαλώσει ο αριθμός των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την πρακτική SAM εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη που προσφέρει – και ιδιαίτερα εν μέσω των δύσκολων οικονομικών καιρών, και παράλληλα να χρησιμοποιούν όλα τα προγράμματα λογισμικού των εταιρειών μελών της BSA νόμιμα. Προς αυτό το σκοπό, θα ζητείται από τις εταιρείες να στείλουν στην BSA την καταγραφή των προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούν, συνοδευμένα από τα τιμολόγια αγοράς τους ή τις άδειες χρήσης, ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας σχετικά με την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις άδειες χρήσης του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η BSA λάβει περαιτέρω πληροφορίες ότι εταιρία χρησιμοποιεί λογισμικό χωρίς νόμιμη άδεια, τότε οι εταιρίες μέλη της δύνανται να προβούν σε κάθε αναγκαία δικαστική και εξώδικη ενέργεια για την προστασία των νομίμων συμφερόντων τους.